Ranking


Filter~
~
~
~
~

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
1667 (1) roiti Japan 1709 1840 22 0
3685 (2) tookunn japan 1995 1287 1536 35 0
3786 (3) yuki2006 Japan 1275 1507 63 0
4020 (4) skwbc Japan 1248 1301 14 0
5800 (5) mixedavocado Japan 1992 1045 1088 11 0
5893 (6) kurose_th Japan 1034 1034 13 0
6308 (7) ka24 japan 990 1154 29 0
6720 (8) yaa Japan 950 950 3 0
6886 (9) hayad Japan 933 933 8 0
7230 (10) ryoana14 japan 898 977 8 0
7749 (11) kyoichi Japan 851 851 4 0
8143 (12) minddnim japan 1984 813 842 17 0
8427 (13) kisinnkisi Japan 787 878 5 0
9296 (14) hiraokatmp Japan 706 706 8 0
9891 (15) kosakkun0918 japan 1994 649 649 1 0
10260 (16) denjibeam Japan 617 617 1 0
11688 (17) millay041114 japan 491 491 2 0
12254 (18) watagumo Japan 441 465 3 0
13412 (19) ifa Japan 1996 370 402 8 0
13535 (20) clacking Japan 361 361 5 0
14129 (21) alated japan 318 318 1 0
14395 (22) s6challe Japan 1995 300 309 7 0
14986 (23) cainekanak Japan 265 265 1 0
16083 (24) kkk0821 japan 1994 213 213 1 0
16166 (25) statmike Japan 1992 209 209 1 0
16574 (26) garakara Japan 1984 192 192 7 0
17735 (27) wako JAPAN 150 150 2 0
18035 (28) holixes Japan 1995 141 141 1 0
19579 (29) Rakaz Japan 1993 100 100 2 0
20092 (30) sks japan 1991 89 89 2 0
21277 (31) TomoYama9 japan 1995 67 68 10 0
23065 (32) winter_rance Japan 1989 42 42 1 0
24890 (33) peachgyoza japan 25 25 1 0
25290 (34) mockoro Japan 1991 22 22 1 0
25959 (35) ddnnknbk japan 1998 18 21 6 0
26481 (36) wasshoy Japan 1995 15 15 3 0
28207 (37) jpsejoe japan 1993 7 7 1 0
28749 (38) takahiro0430 japan 1989 5 5 1 0
29050 (39) Hidenory Japan 1993 4 4 1 0
29703 (40) sugarth japan 1994 2 2 1 0
30023 (41) z0010 Japan 1 1 1 0
30023 (41) Yahiro Japan 1983 1 1 1 0