Ranking


Filter~
~
~
~
~

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
3897 (1) yuki2006 Japan 1256 1507 62 0
3810 (2) tookunn japan 1995 1266 1536 34 0
6238 (3) ka24 japan 990 1154 29 0
1659 (4) roiti Japan 1709 1840 22 0
8044 (5) minddnim japan 1984 813 842 17 0
3959 (6) skwbc Japan 1248 1301 14 0
5839 (7) kurose_th Japan 1034 1034 13 0
5750 (8) mixedavocado Japan 1992 1045 1088 11 0
20845 (9) TomoYama9 japan 1995 67 68 10 0
6795 (10) hayad Japan 933 933 8 0
9184 (11) hiraokatmp Japan 706 706 8 0
7145 (12) ryoana14 japan 898 977 8 0
13212 (13) ifa Japan 1996 370 402 8 0
16313 (14) garakara Japan 1984 192 192 7 0
14160 (15) s6challe Japan 1995 300 309 7 0
25265 (16) ddnnknbk japan 1998 18 21 6 0
8314 (17) kisinnkisi Japan 787 878 5 0
13323 (18) clacking Japan 361 361 5 0
7652 (19) kyoichi Japan 851 851 4 0
12063 (20) watagumo Japan 441 465 3 0
6630 (21) yaa Japan 950 950 3 0
11516 (22) millay041114 japan 491 491 2 0
17419 (23) wako JAPAN 150 150 2 0
27558 (24) wasshoy Japan 1995 6 6 2 0
19717 (25) sks japan 1991 89 89 2 0
27838 (26) takahiro0430 japan 1989 5 5 1 0
15818 (27) kkk0821 japan 1994 213 213 1 0
14753 (28) cainekanak Japan 265 265 1 0
28716 (29) sugarth japan 1994 2 2 1 0
10128 (30) denjibeam Japan 617 617 1 0
28119 (31) Hidenory Japan 1993 4 4 1 0
29018 (32) z0010 Japan 1 1 1 0
13891 (33) alated japan 318 318 1 0
27329 (34) jpsejoe japan 1993 7 7 1 0
17709 (35) holixes Japan 1995 141 141 1 0
15900 (36) statmike Japan 1992 209 209 1 0
9773 (37) kosakkun0918 japan 1994 649 649 1 0
24273 (38) peachgyoza japan 25 25 1 0
24639 (39) mockoro Japan 1991 22 22 1 0
26087 (40) Rakaz Japan 1993 13 13 1 0