Ranking


Filter~
~
~
~
~

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
8314 (1) kisinnkisi Japan 787 878 5 0
27838 (2) takahiro0430 japan 1989 5 5 1 0
15818 (3) kkk0821 japan 1994 213 213 1 0
6238 (4) ka24 japan 990 1154 29 0
1659 (5) roiti Japan 1709 1840 22 0
5750 (6) mixedavocado Japan 1992 1045 1088 11 0
3897 (7) yuki2006 Japan 1256 1507 62 0
3810 (8) tookunn japan 1995 1266 1536 34 0
14753 (9) cainekanak Japan 265 265 1 0
28716 (10) sugarth japan 1994 2 2 1 0
10128 (11) denjibeam Japan 617 617 1 0
11516 (12) millay041114 japan 491 491 2 0
16313 (13) garakara Japan 1984 192 192 7 0
28119 (14) Hidenory Japan 1993 4 4 1 0
13323 (15) clacking Japan 361 361 5 0
8044 (16) minddnim japan 1984 813 842 17 0
12063 (17) watagumo Japan 441 465 3 0
29018 (18) z0010 Japan 1 1 1 0
6795 (19) hayad Japan 933 933 8 0
3959 (20) skwbc Japan 1248 1301 14 0
14160 (21) s6challe Japan 1995 300 309 7 0
13891 (22) alated japan 318 318 1 0
9184 (23) hiraokatmp Japan 706 706 8 0
20845 (24) TomoYama9 japan 1995 67 68 10 0
7145 (25) ryoana14 japan 898 977 8 0
5839 (26) kurose_th Japan 1034 1034 13 0
27329 (27) jpsejoe japan 1993 7 7 1 0
17709 (28) holixes Japan 1995 141 141 1 0
13212 (29) ifa Japan 1996 370 402 8 0
15900 (30) statmike Japan 1992 209 209 1 0
9773 (31) kosakkun0918 japan 1994 649 649 1 0
7652 (32) kyoichi Japan 851 851 4 0
24273 (33) peachgyoza japan 25 25 1 0
17419 (34) wako JAPAN 150 150 2 0
27558 (35) wasshoy Japan 1995 6 6 2 0
25265 (36) ddnnknbk japan 1998 18 21 6 0
6630 (37) yaa Japan 950 950 3 0
24639 (38) mockoro Japan 1991 22 22 1 0
19717 (39) sks japan 1991 89 89 2 0
26087 (40) Rakaz Japan 1993 13 13 1 0