Tasks


Task Name Time Limit Memory Limit
A 2012年12月02日 2 sec 256 MB
B 残像に口紅を 2 sec 256 MB
C 森ですか? 2 sec 256 MB
D 地図が2枚 2 sec 256 MB
E 選挙 2 sec 256 MB
F Uinny 2 sec 256 MB
G k番目の文字列 2 sec 256 MB
H 区間スケジューリングクエリ 2 sec 256 MB
I 最短路クエリ 6 sec 512 MB
J きたまさの逆襲 2 sec 256 MB
K ラッピング 2 sec 256 MB
L じょうしょうツリー 2 sec 256 MB

Tasks for printing