Tasks


Task Name Time Limit Memory Limit
A ぼくの学生証 2 sec 256 MB
B ラー油 2 sec 256 MB
C おおおかやま 2 sec 256 MB
D 文字列と素数 2 sec 256 MB
E マス目色ぬり 2 sec 256 MB
F レシート 2 sec 256 MB
G titech分離 2 sec 256 MB
H 包囲 2 sec 256 MB
I そーっとソート 2 sec 256 MB
J 指さし 2 sec 256 MB
K 麻雀 2 sec 256 MB
L グラフ色ぬり 2 sec 256 MB
M コインと無向グラフ 2 sec 256 MB
N 何かグラフの問題 5 sec 256 MB
O 数列色ぬり 2 sec 256 MB
P Dancing stars on regular expression! 1 sec 256 MB

Tasks for printing