Ranking Active Users


Filter~
~
~
~
~

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
(1) 1718 roiti Japan 1709 1840 22 0
(2) 4317 tookunn japan 1995 1229 1536 38 0
(3) 4882 yuki2006 Japan 1170 1507 71 0
(4) 4156 skwbc Japan 1248 1301 14 0
(5) 5975 mixedavocado Japan 1992 1045 1088 11 0
(6) 5635 kuno4n Japan 1080 1080 4 0
(7) 6079 kurose_th Japan 1034 1034 13 0
(8) 7453 ryoana14 japan 898 977 8 0
(9) 7058 hayad Japan 933 933 8 0
(10) 8837 kisinnkisi Japan 787 878 5 0
(11) 7826 hiraokatmp Japan 866 866 13 0
(12) 8019 kyoichi Japan 851 851 4 0
(13) 10558 minddnim japan 1984 638 842 24 0
(14) 9003 winter_rance Japan 1989 771 771 13 0
(15) 13069 watagumo Japan 441 465 3 0
(16) 14183 ifa Japan 1996 370 402 8 0
(17) 15553 clacking Japan 286 361 7 0
(18) 15297 s6challe Japan 1995 300 309 7 0
(19) 17706 garakara Japan 1984 192 192 7 0
(20) 20218 MNKB Japan 118 118 7 0
(21) 22801 Rakaz Japan 1993 68 106 6 0
(22) 21588 sks japan 1991 89 89 2 0
(23) 22303 te106502 JAPAN 1988 76 76 2 0
(24) 22876 TomoYama9 japan 1995 67 68 10 0
(25) 23026 ajapa Japan 65 65 2 0
(26) 23507 Coa Japan 1996 58 58 3 0
(27) 27224 mockoro Japan 1991 22 22 1 0
(28) 27946 ddnnknbk japan 1998 18 21 6 0
(29) 30547 jpsejoe japan 1993 7 7 1 0
(30) 31163 takahiro0430 japan 1989 5 5 1 0
(31) 31516 Hidenory Japan 1993 4 4 1 0
(32) 32282 sugarth japan 1994 2 2 1 0
(33) 32710 z0010 Japan 1 1 1 0
(33) 32710 almber japan 1999 1 1 1 0
(33) 32710 Yahiro Japan 1983 1 1 1 0