Tasks


Task Name Time Limit Memory Limit
A 団子とうさぎ 2 sec 64 MB
B 雨上がり 2 sec 64 MB
C 至高のケーキ 2 sec 64 MB
D 5キューブ 2 sec 64 MB
E 独立記念日 2 sec 64 MB
F 僕は宇宙人 3 sec 256 MB
G だるま落とし 2 sec 256 MB
H ダイヤグラム 2 sec 256 MB
I その味は甘くて 5 sec 512 MB

Tasks for printing