Tasks


Task Name Time Limit Memory Limit
A 幾何問題を解こう 2 sec 256 MB
B 監獄 2 sec 256 MB
C ABC Gene 2 sec 256 MB
D 真っ暗な部屋 2 sec 256 MB
E 坑道数式 2 sec 256 MB
F ほぼ周期文字列 2 sec 256 MB
G Escape 2 sec 256 MB
H Bit Operation Game 2 sec 256 MB
I ツインリバース 2 sec 256 MB
J 連結 2 sec 256 MB
K Leapfrog 2 sec 256 MB

Tasks for printing