Tasks


Task Name Time Limit Memory Limit
A Sum of Interior Angles 2 sec 1024 MB
B Sumo 2 sec 1024 MB
C Best-of-(2n-1) 2 sec 1024 MB
D Maximum Sum of Minimum 2 sec 1024 MB
E Product of Arithmetic Progression 2 sec 1024 MB
F Random Tournament 2.5 sec 1024 MB

Tasks for printing