Ranking


Filter~
~
~
~
~

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
3796 (1) tRue YSFJH 2004 1304 1445 32 0
8005 (2) zaki1236 YSFJH 2004 860 912 26 0
9382 (3) klno YSFJH 2004 741 806 27 0
13988 (4) kou824 YSFJH 2004 386 386 18 0
15471 (5) crame2 YSFJH 2005 292 316 7 0
21932 (6) YutoCT YSFJH 2005 82 115 7 0
29476 (7) isiswa YSFJH 2004 9 9 3 0