Ranking Active Users


Filter~
~
~
~
~

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
(1) 2859 tRue YSFJH 2004 1464 1548 47 0
(2) 7184 zaki1236 YSFJH 2004 941 1044 39 0
(3) 7794 klno YSFJH 2004 890 890 36 0
(4) 14597 kou824 YSFJH 2004 393 456 22 0
(5) 16676 crame2 YSFJH 2005 274 316 8 0
(6) 23453 YutoCT YSFJH 2005 82 115 7 0
(7) 32337 isiswa YSFJH 2004 9 9 3 0
(8) 34065 ysfhyusuke YSFJH 2006 4 4 2 0
(9) 34951 kamaboko8287 ysfjh 2006 2 2 1 0