Ranking


Filter~
~
~
~
~

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
5940 (1) yudegaki KogCoder 1999 1114 1146 34 0
16107 (2) sgtm0113 KogCoder 2000 357 357 6 0
21161 (3) shihei KogCoder 155 164 4 0
24231 (4) Metarin KogCoder 91 91 5 0