Ranking


Filter~
~
~
~
~

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
1990 (1) mmxsrup Kobe univ 1997 1665 1709 33 0
4328 (2) grem kobe univ 1256 1256 5 0
4866 (3) odanny kobe univ 1996 1203 1203 32 0
22844 (4) SevenSeasVoyage kobe univ 2000 84 84 3 0