Ranking


Filter~
~
~
~
~

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
1776 (1) roiti Japan 1709 1840 22 0
4106 (2) tookunn japan 1995 1270 1536 37 0
4374 (3) yuki2006 Japan 1238 1507 65 0
4278 (4) skwbc Japan 1248 1301 14 0
6698 (5) ka24 japan 990 1154 29 0
6144 (6) mixedavocado Japan 1992 1045 1088 11 0
6249 (7) kurose_th Japan 1034 1034 13 0
7661 (8) ryoana14 japan 898 977 8 0
7115 (9) yaa Japan 950 950 3 0
7279 (10) hayad Japan 933 933 8 0
8953 (11) kisinnkisi Japan 787 878 5 0
8214 (12) kyoichi Japan 851 851 4 0
8641 (13) minddnim japan 1984 813 842 17 0
9899 (14) hiraokatmp Japan 706 706 8 0
10563 (15) kosakkun0918 japan 1994 649 649 1 0
10949 (16) denjibeam Japan 617 617 1 0
11978 (17) winter_rance Japan 1989 535 535 7 0
12493 (18) millay041114 japan 491 491 2 0
12506 (19) kuno4n Japan 490 490 1 0
13158 (20) watagumo Japan 441 465 3 0
14420 (21) ifa Japan 1996 370 402 8 0
15770 (22) clacking Japan 286 361 7 0
15208 (23) alated japan 318 318 1 0
15492 (24) s6challe Japan 1995 300 309 7 0
16146 (25) cainekanak Japan 265 265 1 0
17354 (26) kkk0821 japan 1994 213 213 1 0
17450 (27) statmike Japan 1992 209 209 1 0
17906 (28) garakara Japan 1984 192 192 7 0
19184 (29) wako JAPAN 150 150 2 0
19528 (30) holixes Japan 1995 141 141 1 0
21644 (31) Rakaz Japan 1993 92 106 4 0
21809 (32) sks japan 1991 89 89 2 0
23089 (33) TomoYama9 japan 1995 67 68 10 0
26907 (34) peachgyoza japan 25 25 1 0
27313 (35) mockoro Japan 1991 22 22 1 0
27998 (36) ddnnknbk japan 1998 18 21 6 0
28532 (37) wasshoy Japan 1995 15 15 3 0
30415 (38) jpsejoe japan 1993 7 7 1 0
30993 (39) takahiro0430 japan 1989 5 5 1 0
31312 (40) Hidenory Japan 1993 4 4 1 0
32026 (41) sugarth japan 1994 2 2 1 0
32399 (42) z0010 Japan 1 1 1 0
32399 (42) almber japan 1999 1 1 1 0
32399 (42) Yahiro Japan 1983 1 1 1 0