Ranking


Filter~
~
~
~
~

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
4023 (1) yuki2006 Japan 1271 1507 64 0
3908 (2) tookunn japan 1995 1285 1536 36 0
6586 (3) ka24 japan 990 1154 29 0
1748 (4) roiti Japan 1709 1840 22 0
8474 (5) minddnim japan 1984 813 842 17 0
4214 (6) skwbc Japan 1248 1301 14 0
6147 (7) kurose_th Japan 1034 1034 13 0
6046 (8) mixedavocado Japan 1992 1045 1088 11 0
22468 (9) TomoYama9 japan 1995 67 68 10 0
7148 (10) hayad Japan 933 933 8 0
9700 (11) hiraokatmp Japan 706 706 8 0
7507 (12) ryoana14 japan 898 977 8 0
14050 (13) ifa Japan 1996 370 402 8 0
17468 (14) garakara Japan 1984 192 192 7 0
15387 (15) clacking Japan 286 361 7 0
15117 (16) s6challe Japan 1995 300 309 7 0
12211 (17) winter_rance Japan 1989 491 491 6 0
27263 (18) ddnnknbk japan 1998 18 21 6 0
8779 (19) kisinnkisi Japan 787 878 5 0
8053 (20) kyoichi Japan 851 851 4 0
12843 (21) watagumo Japan 441 465 3 0
27786 (22) wasshoy Japan 1995 15 15 3 0
6985 (23) yaa Japan 950 950 3 0
20410 (24) Rakaz Japan 1993 106 106 3 0
12211 (25) millay041114 japan 491 491 2 0
18727 (26) wako JAPAN 150 150 2 0
21242 (27) sks japan 1991 89 89 2 0
30154 (28) takahiro0430 japan 1989 5 5 1 0
16949 (29) kkk0821 japan 1994 213 213 1 0
15755 (30) cainekanak Japan 265 265 1 0
31138 (31) sugarth japan 1994 2 2 1 0
10704 (32) denjibeam Japan 617 617 1 0
30465 (33) Hidenory Japan 1993 4 4 1 0
31482 (34) z0010 Japan 1 1 1 0
31482 (34) Yahiro Japan 1983 1 1 1 0
14827 (36) alated japan 318 318 1 0
29598 (37) jpsejoe japan 1993 7 7 1 0
19049 (38) holixes Japan 1995 141 141 1 0
17034 (39) statmike Japan 1992 209 209 1 0
10335 (40) kosakkun0918 japan 1994 649 649 1 0
26197 (41) peachgyoza japan 25 25 1 0
26592 (42) mockoro Japan 1991 22 22 1 0