Ranking


Filter

Rank User Birth Rating Highest Match Win
4040 yukihana0416 1995 1291 1291 7 0
24387 yukihara Hiroshima University 1992 60 60 6 0
16379 yukiho 1998 280 280 11 0
25694 yukikakkkokari 2003 44 44 7 0
18831 yukikaze 2000 180 180 13 0
30482 Yukikiki 1996 11 11 1 0
14212 yukiko_puffy 2012 400 400 1 0
12804 yukilove0123 1980 502 502 5 0
619 yukim ホームズ探偵学院 2203 2210 22 0
663 Yukimai 1900 2174 2174 3 0
32074 yukimakura NiTTCi 1999 5 5 1 0
23285 yukimiowo 1994 76 76 1 0
13901 YukiMiyazaki 420 438 15 0
21595 yukimori_726 1983 107 107 4 0
11721 Yukimoto 1996 585 628 6 0
13300 yukinea 1992 465 497 6 0
30977 yukineko 1997 9 9 1 0
14212 YUKININO 1999 400 400 1 0
17126 Yukino 2001 245 245 2 0
17402 yukinocist ISOL 1994 233 268 10 0
28927 yukinon 18 18 1 0
8869 YukinoYukinoshit 2000 816 852 2 0
17680 Yukino_ 皇家每羊学院 2000 222 222 1 0
17200 yukinumata University of Tokyo 1998 242 242 4 0
23814 yukiotk 日本大学 68 68 2 0
29137 yukio_zweite 1994 17 17 2 0
16964 yukipen 1993 252 287 10 0
16665 yukiregista 266 266 2 0
8527 yukirin yukirin 846 846 6 0
11595 yukishiba 595 661 11 0
13860 YukiShiro 1994 422 423 10 0
18460 yukisinonome 1996 193 193 4 0
17630 YukisKate 1988 224 224 17 0
7112 Yukisuni INIAD 1998 969 970 14 0
8556 yukitaka13 KyushuUniversity 1992 844 1022 23 0
3836 yukiteru 1318 1367 43 0
4465 yukitohj OPUCT 1239 1239 4 0
29481 YukiTominaga 15 15 1 0
15997 yukitovn7 1999 300 300 4 0
13221 yukiwokoete the University of Tokyo 1998 471 471 4 0
28927 yukiyamada 1990 18 18 1 0
18754 yukiymd 183 183 2 0
23180 yukiyo 社会人 78 78 7 0
12423 Yukiyoshi 1995 533 574 4 0
28575 yukiyuki 20 20 1 0
26898 YUKIYUKIYUKI 1991 32 32 3 0
6879 yuki_ Tokyo Tech 1998 989 1022 19 0
12195 yuki_js 2000 550 550 9 0
20627 yuki_k 129 129 4 0
18831 Yuki_Nagato @site0801 180 180 12 0
3657 Yuki_Utaai アクアフォール 1988 1345 1420 34 0
10520 yuki_zacoder The University of Electro-Communications 1994 681 719 14 0
22310 yukke428 1996 93 93 2 0
8782 yukke714 1987 824 824 17 0
33512 yukkefj Suzuka-college 2001 1 1 1 0
14845 Yukki Tohoku University 1999 373 407 17 0
32403 yukkii 1988 4 4 1 0
19284 yukko 1997 166 188 5 0
2350 yukkuriesu ^^; 2001 1576 1605 27 0
1998 Yukly Tohoku University 1997 1663 1663 56 0
32752 yuko1658 Ateam. Inc 3 3 1 0
19320 yukoku 165 165 1 0
4472 yukuai 1 2003 1238 1238 4 0
25173 yukuefumei 1997 50 50 2 0
17914 yukun133 213 213 3 0
28223 yukunchen 2005 22 22 2 0
22212 yukuroin 1994 95 95 2 0
8891 YuK_Ota 1986 814 838 19 0
29980 Yulala777 13 13 2 0
17610 Yule10s 1990 225 543 38 0
4921 Yulian 1995 1199 1199 10 0
26685 yulin 1900 34 34 2 0
24743 yulin_sjtu 55 55 1 0
5672 yulun 1108 1141 5 0
313 yuma000 Kyoto University 1995 2500 2505 18 0
7436 yuma1053 Chiba Univ. 1998 938 938 12 0
14932 yuma14 368 394 6 0
2935 yuma220284 RNSC 2004 1460 1473 22 0
11694 yuma25689 未所属 587 617 17 0
18919 Yumafuu keio 1998 177 190 5 0
16601 YumaHara 2000 269 327 8 0
18831 yumak 1996 180 180 5 0
29307 yumaloop Keio University 1997 16 16 1 0
5965 yumarimo 1078 1078 65 0
19883 yumaru TMU 2000 148 148 5 0
22377 yumas 1998 92 92 4 0
7802 Yumaski 905 911 18 0
31234 yumatcoder 個人 8 8 1 0
28575 Yuma_fuu 1998 20 20 1 0
9537 yuma_y 東京大学 761 877 6 0
13409 yumcyawiz 457 457 4 0
5763 yumechi !悪い趣味 1099 1304 37 0
6976 yumemoto 980 1016 9 0
25518 yumenotobira TItech 46 46 1 0
899 yumeno_ukihashi 空集合 2030 2071 8 0
30739 yumetodo 神楽坂一丁目通信局 1996 10 10 1 0
16154 yumiao 1997 293 293 1 0
27130 yumi_e 1982 30 30 1 0
27394 yumrock 1986 28 28 1 0
1742 yumsiim 1725 1725 38 0