All Submissions


Reset
Submission Time Task User Language Score Code Size Status Exec Time Memory
D - Zabuton ks1999 C++14 (GCC 5.4.1) 700 1575 Byte 19 ms512 KB Detail
D - Zabuton ks1999 C++14 (GCC 5.4.1) 0 1571 Byte 1 ms256 KB Detail
D - Zabuton ks1999 C++14 (GCC 5.4.1) 0 1492 Byte 11 ms384 KB Detail
D - Zabuton ks1999 C++14 (GCC 5.4.1) 0 1491 Byte 25 ms512 KB Detail
B - Palindrome-phobia mhiroaki JavaScript (node.js v5.12) 0 1755 Byte 92 ms15408 KB Detail
B - Palindrome-phobia mhiroaki JavaScript (node.js v5.12) 0 1071 Byte 91 ms15408 KB Detail
B - Palindrome-phobia mhiroaki JavaScript (node.js v5.12) 0 1056 Byte 90 ms15380 KB Detail
B - Palindrome-phobia mhiroaki JavaScript (node.js v5.12) 0 880 Byte 193 ms21320 KB Detail
B - Palindrome-phobia mhiroaki JavaScript (node.js v5.12) 0 864 Byte 207 ms21064 KB Detail
B - Palindrome-phobia mhiroaki JavaScript (node.js v5.12) 0 854 Byte 206 ms20936 KB Detail
B - Palindrome-phobia mhiroaki JavaScript (node.js v5.12) 0 786 Byte 59 ms10572 KB Detail
B - Palindrome-phobia mhiroaki JavaScript (node.js v5.12) 0 644 Byte 215 ms19784 KB Detail
B - Palindrome-phobia mhiroaki JavaScript (node.js v5.12) 0 644 Byte 206 ms21064 KB Detail
A - AKIBA y16a PyPy3 (2.4.0) 300 354 Byte 165 ms38384 KB Detail
A - AKIBA y16a PyPy3 (2.4.0) 0 226 Byte 177 ms38384 KB Detail
A - AKIBA y16a PyPy3 (2.4.0) 0 226 Byte 171 ms38448 KB Detail
A - AKIBA KinakoMochi29 C (GCC 5.4.1) 300 1706 Byte 1 ms128 KB Detail
A - AKIBA KinakoMochi29 C (GCC 5.4.1) 0 1758 Byte 1 ms128 KB Detail
B - Palindrome-phobia Lucky_Hokkaido Python3 (3.4.3) 400 223 Byte 18 ms3188 KB Detail
B - Palindrome-phobia toriroro Python3 (3.4.3) 400 348 Byte 25 ms3444 KB Detail