All Submissions


Reset
Submission Time Task User Language Score Code Size Status Exec Time Memory
E - 木と整数 / Integers on a Tree shik C++14 (GCC 5.4.1) 800 3956 Byte 91 ms8308 KB Detail
E - 木と整数 / Integers on a Tree shik C++14 (GCC 5.4.1) 0 4378 Byte 105 ms13184 KB Detail
E - 木と整数 / Integers on a Tree shik C++14 (GCC 5.4.1) 0 4382 Byte 117 ms13184 KB Detail
E - 木と整数 / Integers on a Tree shik C++14 (GCC 5.4.1) 0 4058 Byte 105 ms13184 KB Detail
D - 高橋君と見えざる手 / An Invisible Hand shik C++14 (GCC 5.4.1) 400 3161 Byte 15 ms1024 KB Detail
C - 一次元リバーシ / 1D Reversi shik C++14 (GCC 5.4.1) 300 3012 Byte 8 ms892 KB Detail