All Submissions


Reset
Submission Time Task User Language Score Code Size Status Exec Time Memory
D - Ki Lafolia C++ (GCC 9.2.1) 400 1023 Byte AC248 ms26660 KB Detail
D - Ki Lafolia C++14 (GCC 5.4.1) 400 1054 Byte AC297 ms21104 KB Detail
E - Strings of Impurity Lafolia C++14 (GCC 5.4.1) 500 915 Byte AC14 ms1216 KB Detail
D - Ki Lafolia C++14 (GCC 5.4.1) 400 1052 Byte AC296 ms21104 KB Detail
C - Alchemist Lafolia C++14 (GCC 5.4.1) 300 628 Byte AC1 ms256 KB Detail
B - Resistors in Parallel Lafolia C++14 (GCC 5.4.1) 200 528 Byte AC1 ms256 KB Detail
A - Red or Not Lafolia C++14 (GCC 5.4.1) 100 399 Byte AC1 ms256 KB Detail