Ranking


Filter~
~
~
~
~

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
1265 (1) tomabou tokyo 1850 1850 9 0
5182 (2) serisuza Tokyo 1108 1136 5 0
7125 (3) aixaxia Tokyo 900 952 11 0
9343 (4) ikeutiakira Tokyo 690 736 13 0
9395 (5) shureneko Tokyo 684 768 3 0
10692 (6) toricor Tokyo 566 812 12 0
19573 (7) ImDE6D Tokyo 2000 92 97 5 0
20528 (8) shamozi12 tokyo 1996 73 73 2 0
21105 (9) baljka_89 tokyo 63 63 1 0
22423 (10) myname6c7c2 Tokyo 1986 43 43 2 0
22829 (11) bf77 Tokyo 1992 38 38 2 0
29018 (12) mdps513 Tokyo 1994 1 1 1 0