Ranking


Filter~
~
~
~
~

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
3457 (1) win11905 NO 2001 1311 1311 6 0
3866 (2) riven no 2000 1259 1259 1 0
4242 (3) jam_game No 1997 1222 1222 7 0
4857 (4) PhantasmDragon no 2003 1150 1150 8 0
6713 (5) luositing NO 2004 940 940 4 0
15745 (6) mukko no 217 217 9 0
18901 (7) encry1024 no 108 108 3 0
18936 (8) toyama1234 no 107 107 2 0
22916 (9) mitsu no 37 37 1 0