Ranking


Filter~
~
~
~
~

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
14129 (1) alated japan 318 318 1 0
14986 (2) cainekanak Japan 265 265 1 0
13535 (3) clacking Japan 361 361 5 0
25959 (4) ddnnknbk japan 1998 18 21 6 0
10260 (5) denjibeam Japan 617 617 1 0
16574 (6) garakara Japan 1984 192 192 7 0
6886 (7) hayad Japan 933 933 8 0
29050 (8) Hidenory Japan 1993 4 4 1 0
9296 (9) hiraokatmp Japan 706 706 8 0
18035 (10) holixes Japan 1995 141 141 1 0
13412 (11) ifa Japan 1996 370 402 8 0
28207 (12) jpsejoe japan 1993 7 7 1 0
6308 (13) ka24 japan 990 1154 29 0
8427 (14) kisinnkisi Japan 787 878 5 0
16083 (15) kkk0821 japan 1994 213 213 1 0
9891 (16) kosakkun0918 japan 1994 649 649 1 0
5893 (17) kurose_th Japan 1034 1034 13 0
7749 (18) kyoichi Japan 851 851 4 0
11688 (19) millay041114 japan 491 491 2 0
8143 (20) minddnim japan 1984 813 842 17 0
5800 (21) mixedavocado Japan 1992 1045 1088 11 0
25290 (22) mockoro Japan 1991 22 22 1 0
24890 (23) peachgyoza japan 25 25 1 0
19579 (24) Rakaz Japan 1993 100 100 2 0
1667 (25) roiti Japan 1709 1840 22 0
7230 (26) ryoana14 japan 898 977 8 0
14395 (27) s6challe Japan 1995 300 309 7 0
20092 (28) sks japan 1991 89 89 2 0
4020 (29) skwbc Japan 1248 1301 14 0
16166 (30) statmike Japan 1992 209 209 1 0
29703 (31) sugarth japan 1994 2 2 1 0
28749 (32) takahiro0430 japan 1989 5 5 1 0
21277 (33) TomoYama9 japan 1995 67 68 10 0
3685 (34) tookunn japan 1995 1287 1536 35 0
17735 (35) wako JAPAN 150 150 2 0
26481 (36) wasshoy Japan 1995 15 15 3 0
12254 (37) watagumo Japan 441 465 3 0
23065 (38) winter_rance Japan 1989 42 42 1 0
6720 (39) yaa Japan 950 950 3 0
30023 (40) Yahiro Japan 1983 1 1 1 0
3786 (41) yuki2006 Japan 1275 1507 63 0
30023 (42) z0010 Japan 1 1 1 0