Ranking


Filter~
~
~
~
~

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
1635 (1) roiti Japan 1709 1840 22 0
3738 (2) tookunn japan 1995 1266 1536 34 0
3825 (3) yuki2006 Japan 1256 1507 62 0
3888 (4) skwbc Japan 1248 1301 14 0
5664 (5) mixedavocado Japan 1992 1045 1088 11 0
5758 (6) kurose_th Japan 1034 1034 13 0
6148 (7) ka24 japan 990 1154 29 0
6528 (8) yaa Japan 950 950 3 0
6797 (9) hayad Japan 923 923 7 0
7022 (10) ryoana14 japan 898 977 8 0
7533 (11) kyoichi Japan 851 851 4 0
7633 (12) minddnim japan 1984 842 842 16 0
8184 (13) kisinnkisi Japan 787 878 5 0
9595 (14) kosakkun0918 japan 1994 649 649 1 0
9834 (15) hiraokatmp Japan 625 628 7 0
9921 (16) denjibeam Japan 617 617 1 0
11268 (17) millay041114 japan 491 491 2 0
11807 (18) watagumo Japan 441 465 3 0
12939 (19) ifa Japan 1996 370 402 8 0
13035 (20) clacking Japan 361 361 5 0
13579 (21) alated japan 318 318 1 0
13834 (22) s6challe Japan 1995 300 309 7 0
14390 (23) cainekanak Japan 265 265 1 0
15429 (24) kkk0821 japan 1994 213 213 1 0
15508 (25) statmike Japan 1992 209 209 1 0
15908 (26) garakara Japan 1984 192 192 7 0
16986 (27) wako JAPAN 150 150 2 0
17261 (28) holixes Japan 1995 141 141 1 0
17737 (29) theMurai japan 1996 126 126 2 0
19167 (30) sks japan 1991 89 89 2 0
20265 (31) TomoYama9 japan 1995 67 68 10 0
23515 (32) peachgyoza japan 25 25 1 0
23894 (33) mockoro Japan 1991 22 22 1 0
24056 (34) ddnnknbk japan 1998 21 21 5 0
25367 (35) Rakaz Japan 1993 13 13 1 0
26593 (36) jpsejoe japan 1993 7 7 1 0
26806 (37) wasshoy Japan 1995 6 6 2 0
27074 (38) takahiro0430 japan 1989 5 5 1 0
27355 (39) Hidenory Japan 1993 4 4 1 0
27930 (40) sugarth japan 1994 2 2 1 0
28223 (41) z0010 Japan 1 1 1 0