Ranking


Filter~
~
~
~
~

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
1872 (1) roiti Japan 1709 1840 22 0
4583 (2) skwbc Japan 1248 1301 14 0
4757 (3) tookunn japan 1995 1229 1536 38 0
5367 (4) yuki2006 Japan 1171 1507 70 0
6599 (5) mixedavocado Japan 1992 1045 1088 11 0
6684 (6) kuno4n Japan 1036 1036 3 0
6705 (7) kurose_th Japan 1034 1034 13 0
7181 (8) ka24 japan 990 1154 29 0
7621 (9) yaa Japan 950 950 3 0
7802 (10) hayad Japan 933 933 8 0
8235 (11) ryoana14 japan 898 977 8 0
8650 (12) hiraokatmp Japan 866 866 13 0
8856 (13) kyoichi Japan 851 851 4 0
9718 (14) kisinnkisi Japan 787 878 5 0
10354 (15) winter_rance Japan 1989 736 736 12 0
11206 (16) minddnim japan 1984 670 842 23 0
11486 (17) kosakkun0918 japan 1994 649 649 1 0
11926 (18) denjibeam Japan 617 617 1 0
13677 (19) millay041114 japan 491 491 2 0
14404 (20) watagumo Japan 441 465 3 0
15709 (21) ifa Japan 1996 370 402 8 0
16576 (22) alated japan 318 318 1 0
16932 (23) s6challe Japan 1995 300 309 7 0
17222 (24) clacking Japan 286 361 7 0
17662 (25) cainekanak Japan 265 265 1 0
19042 (26) kkk0821 japan 1994 213 213 1 0
19139 (27) statmike Japan 1992 209 209 1 0
19644 (28) garakara Japan 1984 192 192 7 0
21460 (29) holixes Japan 1995 141 141 1 0
23907 (30) MNKB Japan 91 91 6 0
24026 (31) sks japan 1991 89 89 2 0
24112 (32) Rakaz Japan 1993 88 106 5 0
24816 (33) te106502 JAPAN 1988 76 76 2 0
25456 (34) TomoYama9 japan 1995 67 68 10 0
27376 (35) Coa Japan 1996 45 45 2 0
29821 (36) peachgyoza japan 25 25 1 0
30302 (37) mockoro Japan 1991 22 22 1 0
31140 (38) ddnnknbk japan 1998 18 21 6 0
33925 (39) ajapa Japan 7 7 1 0
33925 (39) jpsejoe japan 1993 7 7 1 0
34655 (41) takahiro0430 japan 1989 5 5 1 0
35012 (42) Hidenory Japan 1993 4 4 1 0
35810 (43) sugarth japan 1994 2 2 1 0
36269 (44) z0010 Japan 1 1 1 0
36269 (44) Yahiro Japan 1983 1 1 1 0
36269 (44) almber japan 1999 1 1 1 0