Ranking


Filter~
~
~
~
~

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
3421 (1) win11905 NO 2001 1311 1311 6 0
3796 (2) riven no 2000 1259 1259 1 0
4799 (3) PhantasmDragon no 2003 1150 1150 8 0
6602 (4) luositing NO 2004 940 940 4 0
7107 (5) jam_game No 1995 890 890 5 0
15351 (6) mukko no 217 217 9 0
18365 (7) encry1024 no 108 108 3 0
19898 (8) toyama1234 no 74 74 1 0
22292 (9) mitsu no 37 37 1 0