Ranking


Filter~
~
~
~
~

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
1631 (1) roiti Japan 1709 1840 22 0
3698 (2) tookunn japan 1995 1266 1536 34 0
3778 (3) yuki2006 Japan 1256 1507 62 0
3843 (4) skwbc Japan 1248 1301 14 0
5595 (5) mixedavocado Japan 1992 1045 1088 11 0
5675 (6) kurose_th Japan 1034 1034 13 0
6059 (7) ka24 japan 990 1154 29 0
6434 (8) yaa Japan 950 950 3 0
6691 (9) hayad Japan 923 923 7 0
6897 (10) ryoana14 japan 898 977 8 0
7390 (11) kyoichi Japan 851 851 4 0
7496 (12) minddnim japan 1984 842 842 16 0
8042 (13) kisinnkisi Japan 787 878 5 0
9424 (14) kosakkun0918 japan 1994 649 649 1 0
9636 (15) hiraokatmp Japan 628 628 6 0
9759 (16) denjibeam Japan 617 617 1 0
11063 (17) millay041114 japan 491 491 2 0
11582 (18) watagumo Japan 441 465 3 0
12686 (19) ifa Japan 1996 370 402 8 0
12785 (20) clacking Japan 361 361 5 0
13325 (21) alated japan 318 318 1 0
13571 (22) s6challe Japan 1995 300 309 7 0
14134 (23) cainekanak Japan 265 265 1 0
15134 (24) kkk0821 japan 1994 213 213 1 0
15210 (25) statmike Japan 1992 209 209 1 0
15608 (26) garakara Japan 1984 192 192 7 0
16690 (27) wako JAPAN 150 150 2 0
16950 (28) holixes Japan 1995 141 141 1 0
18826 (29) sks japan 1991 89 89 2 0
19904 (30) TomoYama9 japan 1995 67 68 10 0
23133 (31) peachgyoza japan 25 25 1 0
23473 (32) mockoro Japan 1991 22 22 1 0
23638 (33) ddnnknbk japan 1998 21 21 5 0
24938 (34) Rakaz Japan 1993 13 13 1 0
25312 (35) theMurai japan 1996 11 11 1 0
26161 (36) jpsejoe japan 1993 7 7 1 0
26638 (37) takahiro0430 japan 1989 5 5 1 0
26909 (38) Hidenory Japan 1993 4 4 1 0
27481 (39) sugarth japan 1994 2 2 1 0
27761 (40) z0010 Japan 1 1 1 0