Ranking Active Users


Filter~
~
~
~
~

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
(1) 1737 roiti Japan 1709 1840 22 0
(2) 4218 skwbc Japan 1248 1301 14 0
(3) 4375 tookunn japan 1995 1229 1536 38 0
(4) 5016 yuki2006 Japan 1163 1507 72 0
(5) 5719 kuno4n Japan 1080 1080 4 0
(6) 6080 mixedavocado Japan 1992 1045 1088 11 0
(7) 6179 kurose_th Japan 1034 1034 13 0
(8) 7231 hayad Japan 933 933 8 0
(9) 7634 ryoana14 japan 898 977 8 0
(10) 8243 kyoichi Japan 851 851 4 0
(11) 8845 hiraokatmp Japan 804 866 15 0
(12) 9072 kisinnkisi Japan 787 878 5 0
(13) 9649 winter_rance Japan 1989 738 771 14 0
(14) 10847 minddnim japan 1984 638 842 24 0
(15) 13497 watagumo Japan 441 465 3 0
(16) 14661 ifa Japan 1996 370 402 8 0
(17) 15812 ajapa Japan 303 303 4 0
(18) 15870 s6challe Japan 1995 300 309 7 0
(19) 16108 clacking Japan 286 361 7 0
(20) 18374 garakara Japan 1984 192 192 7 0
(21) 19389 yskshi japan 160 160 3 0
(22) 20389 Coa Japan 1996 132 132 6 0
(23) 20924 MNKB Japan 120 120 8 0
(24) 21970 Rakaz Japan 1993 98 106 7 0
(25) 22462 sks japan 1991 89 89 2 0
(26) 22997 sakofsuken Japan 1995 80 80 1 0
(27) 23051 bd365 Japan 79 79 2 0
(28) 23236 te106502 JAPAN 1988 76 76 2 0
(29) 23847 TomoYama9 japan 1995 67 68 10 0
(30) 28508 mockoro Japan 1991 22 22 1 0
(31) 29279 ddnnknbk japan 1998 18 21 6 0
(32) 32033 jpsejoe japan 1993 7 7 1 0
(33) 32695 takahiro0430 japan 1989 5 5 1 0
(34) 33087 Hidenory Japan 1993 4 4 1 0
(35) 33969 sugarth japan 1994 2 2 1 0
(35) 33969 almber japan 1999 2 2 2 0
(37) 34460 z0010 Japan 1 1 1 0
(37) 34460 Yahiro Japan 1983 1 1 1 0