Ranking Active Users


Filter~
~
~
~
~

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
(1) 2076 roiti Japan 1709 1840 22 0
(2) 6302 tookunn japan 1995 1151 1536 43 0
(3) 7303 yuki2006 Japan 1065 1507 104 0
(4) 3521 fmori Japan 1454 1477 20 0
(5) 5232 skwbc Japan 1248 1301 14 0
(6) 9861 mixedavocado Japan 1992 897 1088 15 0
(7) 7114 kuno4n Japan 1080 1080 4 0
(8) 7708 kurose_th Japan 1034 1034 13 0
(9) 9842 ryoana14 japan 898 977 8 0
(10) 10140 winter_rance Japan 1989 881 948 35 0
(11) 9244 hayad Japan 933 933 8 0
(12) 9382 hiraokatmp Japan 925 931 23 0
(13) 11958 kisinnkisi Japan 787 878 5 0
(14) 10699 kyoichi Japan 851 851 4 0
(15) 14736 minddnim japan 1984 638 842 24 0
(16) 12722 yskshi japan 743 743 26 0
(17) 13800 OTYUA Japan 1998 686 731 30 0
(18) 18002 emacs Japan 488 488 10 0
(19) 18548 ajapa Japan 464 464 6 0
(20) 20833 ifa Japan 1996 370 402 8 0
(21) 23283 clacking Japan 286 361 7 0
(22) 22822 Rakaz Japan 1993 301 351 29 0
(23) 21687 cainekanak Japan 340 340 2 0
(24) 23451 moutiruwa Japan 1993 281 281 7 0
(25) 28269 show2214 Japan 1988 169 213 13 0
(26) 26476 Coa Japan 1996 204 204 10 0
(27) 27171 Ichimiya Japan 190 190 9 0
(28) 29817 bd365 Japan 144 144 3 0
(29) 31489 MNKB Japan 120 120 8 0
(30) 34306 shiba_tyann Japan 1996 87 94 11 0
(31) 35408 te106502 JAPAN 1988 76 76 2 0
(32) 36522 TomoYama9 japan 1995 67 68 10 0
(33) 36787 takahiro0430 japan 1989 65 65 13 0
(34) 38163 pushback Japan 55 63 3 0
(35) 40219 overflowlife Japan 1993 42 44 3 0
(36) 43320 prop_2020 japan 1996 27 27 3 0
(37) 44639 mockoro Japan 1991 22 22 1 0
(38) 45921 ddnnknbk japan 1998 18 21 6 0
(39) 45242 nh0917 Japan 1993 20 20 1 0
(40) 45921 Hidenory Japan 1993 18 18 3 0
(41) 50660 jpsejoe japan 1993 7 7 1 0
(42) 51285 ariusa japan 1997 6 6 2 0
(43) 51999 almber japan 1999 5 5 3 0
(44) 54567 sugarth japan 1994 2 2 1 0
(45) 55662 z0010 Japan 1 1 1 0
(45) 55662 Yahiro Japan 1983 1 1 1 0