Ranking


Filter

Rank User Birth Rating Highest Match Win
16357 ccr 2008 255 255 9 0
8413 wanghaoze 2008 835 843 17 0
21941 LNJ 2008 87 87 3 0
30415 WeiPengbao 2008 7 7 1 0
22388 daniel_huang 2008 79 79 1 0
22388 Edward12 2008 79 79 2 0
24167 ppqq 2008 52 52 1 0
29897 weiyh 2008 9 9 1 0
30154 taikinaka 2008 8 8 1 0
32026 sss7020 2007 2 2 1 0
6663 CHENRUIJIE 2007 994 1042 16 0
21644 puqy 2007 92 95 5 0
30415 BlueLeftMachine 2007 7 7 2 0
5691 nanatoday Nanjing San Pai Lou Primary School 2007 1091 1108 16 0
18389 jacksun 2007 175 175 5 0
25699 Vbcnt 2007 35 35 3 0
27645 Kevin_zhao China 2007 20 20 7 0
26907 Snowfall 2007 25 25 2 0
25108 tangyuyao 2007 41 41 3 0
32026 youichi41 tokyokosen0procon0 2007 2 2 1 0
22727 Memory 2007 73 73 3 0
27497 YRXYRX 2007 21 21 1 0
32835 Noah2007 13382278959 2007 0 0 1 0
17991 shifanyi 2007 189 189 4 0
10586 paris2007 Wuxi Jinqiao Bilingual Experimental School 2007 647 647 23 0
32835 wyy 13861769429 2007 0 0 1 0
16635 pitiK 2007 243 243 6 0
14953 diyosko7 CRC 2007 333 333 3 0
15007 hhr0718 2007 330 382 8 0
22179 liyuchong 2007 83 110 7 0
13220 WDC ? 2007 436 437 7 0
32399 dhz2007 2007 1 1 1 0
21751 wangyifan 2007 90 123 10 0
19327 lingxiaosha nanjing wulaocun primary school 2007 146 147 7 0
19561 fyhsACr 2007 140 140 1 0
30415 ZZY_zhou 2007 7 7 2 0
28723 TaoZicheng 2007 14 14 1 0
5026 JinTianHao haoba army 2007 1172 1218 20 0
21440 lxy945 2007 96 96 7 0
16330 DVD 2007 256 403 27 0
11335 jameshuang ??? 2007 585 883 25 0
31653 MKX1108 2007 3 3 1 0
29657 zhangjinkai 2007 10 10 1 0
26231 Haowang 2007 30 30 2 0
32399 GaoYuxi 2007 1 1 1 0
30154 YuZiXuan 2007 8 8 2 0
19449 andyli 2007 143 143 4 0
23300 yangchenhao 13915331072 2007 64 64 3 0
30993 Jasper 2007 5 5 1 0
11573 dblark 2007 567 567 3 0
14160 barry 2007 388 388 2 0
24600 caotaiyi 2007 47 47 3 0
31653 Timy 2007 3 3 1 0
23432 jcy16080001 jcy16080001 2007 62 78 37 0
21689 Jimmy_Liu 2007 91 91 2 0
5941 dudubao001 2007 1064 1091 17 0
14869 retaliatorElite hesy 2007 338 349 21 0
24001 Hardoo_ght 2007 54 54 5 0
27805 shizhenzhi 2007 19 19 1 0
17563 kobe 2007 204 233 17 0
14465 enyang2007 2007 367 403 10 0
10626 momo2007 2007 643 687 25 0
23300 muyang_233 2007 64 64 2 0
32026 zzp 13576110565 2007 2 2 1 0
23300 ducati 2007 64 64 2 0
16975 enderman 2007 228 250 13 0
15631 Bobby2007 2007 294 401 35 0
19370 chase2007 2007 145 182 10 0
18481 yudanjun 2007 172 172 2 0
26360 JasonZZM 2007 29 29 4 0
11516 TOMWT 2007 572 593 5 0
30415 yuta28 2006 7 7 2 0
26231 YutaoZhang 18662716296 2006 30 30 1 0
27998 yuuto W-PCP 2006 18 18 2 0
21999 huangjingran 2006 86 105 7 0
17379 Emily 2006 212 212 10 0
1587 lisifu Daean middle school 2006 1767 1825 10 0
19849 xuyizhuo hesy 2006 132 132 6 0
19184 scy1106 2006 150 150 7 0
20731 PeterTheGreat 2006 111 111 5 0
18408 MrG 2006 174 174 2 0
24845 charles2006 2006 44 44 7 0
20559 lizijian Suzhou Science & Technology Town Foreign Language School 2006 115 171 3 0
11847 jiadongzhang 2006 545 545 4 0
31312 yanqingyi Wuxi Bigbridge Experimental School, Wuxi, China 2006 4 4 1 0
12876 legendary Tianyi High School 2006 462 462 1 0
28908 zuziyi hesy 2006 13 13 1 0
31312 liutao1A 2006 4 4 1 0
16975 m0_ngesan Waseda Univ. JHS 2006 228 228 9 0
6096 baoyu 2006 1050 1096 18 0
17906 xhw_233 2006 192 192 2 0
25585 souei 2006 36 36 2 0
2536 xuziyuan Wuxi Jinqiao Billingual Experimental School 2006 1529 1578 37 0
29397 ZouZhirui 2006 11 11 1 0
19295 zanghongyi 2006 147 147 6 0
20945 woaixinxi 2006 106 118 5 0
24501 orzws 2006 48 48 1 0
22660 wessshi 2006 74 74 2 0
30993 wulijingtian 2006 5 5 2 0
7611 jorhet 2006 902 902 5 0