All Submissions


Reset
Submission Time Task User Language Score Code Size Status Exec Time Memory
D - Ki Kuri174 C++14 (GCC 5.4.1) 400 806 Byte AC295 ms28672 KB Detail
E - Strings of Impurity Kuri174 C++14 (GCC 5.4.1) 500 864 Byte AC19 ms1724 KB Detail
D - Ki Kuri174 C++14 (GCC 5.4.1) 400 806 Byte AC321 ms28672 KB Detail
C - Alchemist Kuri174 C++14 (GCC 5.4.1) 300 486 Byte AC1 ms256 KB Detail
C - Alchemist Kuri174 C++14 (GCC 5.4.1) 0 472 Byte WA1 ms256 KB Detail
B - Resistors in Parallel Kuri174 C++14 (GCC 5.4.1) 200 314 Byte AC1 ms256 KB Detail
A - Red or Not Kuri174 C++14 (GCC 5.4.1) 100 307 Byte AC1 ms256 KB Detail