Submission #167960


Source Code Expand

Copy
//include
//------------------------------------------
#include <iostream>
#include <vector>
#include <list>
#include <map>
#include <set>
#include <queue>
#include <deque>
#include <stack>
#include <bitset>
#include <algorithm>
#include <functional>
#include <numeric>
#include <utility>
#include <sstream>
#include <iomanip>
#include <cstdio>
#include <cmath>
#include <cstdlib>
#include <cctype>
#include <string>
#include <cstring>
#include <ctime>
using namespace std;

//repetition
//------------------------------------------
#define FOR(i,a,b) for(int i=(a);i<(b);i++)
#define REP(i,n) FOR(i,0,n)

//conversion
//------------------------------------------
inline int toInt(string s) {int v; istringstream sin(s);sin>>v;return v;}
template<class T> inline string toString(T x) {ostringstream sout;sout<<x;return sout.str();}

//debug
//-------------------------------------------
#define dump(x) cerr << #x << " = " << (x) << endl;
#define debug(x) cerr << #x << " = " << (x) << " (L" << __LINE__ << ")" << " " << __FILE__ << endl;

bool hasAt(char c) {
 string at = "atcoder";
 REP(i,at.size()) {
  if(c == at[i]) {
   return true;
  }
 }
 return false;
}

int main() {
 cin.tie(0);
 ios::sync_with_stdio(false);

 string s,t;
 cin >> s;
 cin >> t;

 bool finish = false;

 REP(i,s.size()) {
  if(s[i] != t[i]) {
   if(s[i] == '@' && hasAt(t[i]) == true) {
   }
   else if(t[i] == '@' && hasAt(s[i]) == true) {
   }
   else {
    cout << "You will lose\n";
    break;
   }
  }
  if(i == s.size() - 1) {
   finish = true;
  }
 }
 if(finish == true){
  cout << "You can win\n";
 }

 return 0;
}

Submission Info

Submission Time
Task B - AtCoderトランプ
User kikunantoka
Language C++ (G++ 4.6.4)
Score 100
Code Size 1744 Byte
Status AC
Exec Time 27 ms
Memory 1056 KB

Judge Result

Set Name All
Score / Max Score 100 / 100
Status
AC × 78
Set Name Test Cases
All 00_sample_01.txt, 00_sample_02.txt, 00_sample_03.txt, test_AAAAAAAAAA_AAAAAAAAAA.txt, test_AAAAAAA_atcoder.txt, test_AAAAAAAcAA_dddddddddd.txt, test_AAA_AAA.txt, test_AAApqAAq_AmAbAAAv.txt, test_A_A.txt, test_A_z.txt, test_Aataodfoad_cazgodeowA.txt, test_AbAAkAtAAA_AbAAkAAAAc.txt, test_AddAAdAccc_cdddAApcAc.txt, test_AeAApAAkAA_AAAApetkAA.txt, test_AeaewrAckd_teaAwrackd.txt, test_AjuAAfw_AjutAfw.txt, test_AkaAAbhbrA_AayAgbrnno.txt, test_Amk_AiA.txt, test_Aqgzjukogn_vqgzjukogn.txt, test_AtAjjlAlj_zxojqerlj.txt, test_aAAAnoAAAA_AAAAnAAAtA.txt, test_aAsAzpurej_AasAzppAej.txt, test_aaaaaaaaaa_tttttttttt.txt, test_acAtasfAtr_acrtasfrtr.txt, test_aercbrAkAc_aeAcbArkAc.txt, test_aeyfyeu_aeyfyAn.txt, test_akAoazoAgA_ardoazoago.txt, test_alqinmkpob_alqizmvprb.txt, test_atgvrdnadg_atgvrdnadg.txt, test_bAozuxujyf_btAzuxujyf.txt, test_beAdgbAvpm_beoAvbAvpm.txt, test_cejeesaetk_cwecdetuvd.txt, test_cnrrdorw_cnrrdArw.txt, test_coaeeccedr_coaeeccedr.txt, test_cogxtrmwlv_cojxzhuyjv.txt, test_cyhn_AyhA.txt, test_dkaykjA_dkaeAjl.txt, test_dtjwlyycmb_zveetyyqmb.txt, test_dxjunaaqfj_dxjurackej.txt, test_eAhatnjhws_uAAAAnoAfs.txt, test_e_r.txt, test_f_k.txt, test_fq_xv.txt, test_gAuuAzhzAf_kiuwszAzAf.txt, test_gaAAAAAAcA_oAAloAmAAm.txt, test_gxghqm_gxghqm.txt, test_humnAvnlbi_humnAvnlbi.txt, test_hzlsl_ozlsl.txt, test_ifiiAAAjnr_ifiirtAjnr.txt, test_ifwmypbnsy_ifwmypbnsy.txt, test_jhxjiskyyf_uqvmsjtptm.txt, test_khinAAAwAf_khinAAAwrf.txt, test_kodtcdckd_kAdtcdckd.txt, test_lkhxgf_xghwgf.txt, test_ltoh_lAoh.txt, test_moeooAtAAt_mAeooAtAdt.txt, test_nbAAqAnga_nlaAqAngA.txt, test_o_o.txt, test_oderoderod_AAoderAAAd.txt, test_ok_Ak.txt, test_pAknA_pAknA.txt, test_p_A.txt, test_ppxAslAquh_ppxAslAquh.txt, test_qcnnrt_ccnnrA.txt, test_tjAmwowdhk_AjeiwAwdhk.txt, test_uAkAs_tlxas.txt, test_u_u.txt, test_ug_ug.txt, test_vAb_vAA.txt, test_vvgxtupvbt_vvgbtupnbp.txt, test_vvvvvvvvvv_vvvvvvvvvv.txt, test_wAAA_AAAA.txt, test_waAqrnAkka_waoqAnAAkA.txt, test_wokclAAA_wAkAqrAd.txt, test_xkhqxlzkzs_xkhqxlzkzs.txt, test_z_z.txt, test_zctrfqAsAn_zAyrgqtsdn.txt, test_zzsxnmjzfn_zzsxnmjzfn.txt
Case Name Status Exec Time Memory
00_sample_01.txt AC 27 ms 900 KB
00_sample_02.txt AC 25 ms 920 KB
00_sample_03.txt AC 25 ms 972 KB
test_AAAAAAAAAA_AAAAAAAAAA.txt AC 26 ms 912 KB
test_AAAAAAA_atcoder.txt AC 24 ms 936 KB
test_AAAAAAAcAA_dddddddddd.txt AC 26 ms 900 KB
test_AAA_AAA.txt AC 23 ms 820 KB
test_AAApqAAq_AmAbAAAv.txt AC 23 ms 1036 KB
test_A_A.txt AC 23 ms 912 KB
test_A_z.txt AC 26 ms 928 KB
test_Aataodfoad_cazgodeowA.txt AC 25 ms 1044 KB
test_AbAAkAtAAA_AbAAkAAAAc.txt AC 23 ms 1040 KB
test_AddAAdAccc_cdddAApcAc.txt AC 24 ms 928 KB
test_AeAApAAkAA_AAAApetkAA.txt AC 24 ms 904 KB
test_AeaewrAckd_teaAwrackd.txt AC 24 ms 916 KB
test_AjuAAfw_AjutAfw.txt AC 24 ms 896 KB
test_AkaAAbhbrA_AayAgbrnno.txt AC 24 ms 896 KB
test_Amk_AiA.txt AC 24 ms 1044 KB
test_Aqgzjukogn_vqgzjukogn.txt AC 25 ms 964 KB
test_AtAjjlAlj_zxojqerlj.txt AC 24 ms 928 KB
test_aAAAnoAAAA_AAAAnAAAtA.txt AC 24 ms 928 KB
test_aAsAzpurej_AasAzppAej.txt AC 24 ms 900 KB
test_aaaaaaaaaa_tttttttttt.txt AC 23 ms 820 KB
test_acAtasfAtr_acrtasfrtr.txt AC 22 ms 996 KB
test_aercbrAkAc_aeAcbArkAc.txt AC 23 ms 916 KB
test_aeyfyeu_aeyfyAn.txt AC 21 ms 916 KB
test_akAoazoAgA_ardoazoago.txt AC 25 ms 932 KB
test_alqinmkpob_alqizmvprb.txt AC 24 ms 1048 KB
test_atgvrdnadg_atgvrdnadg.txt AC 24 ms 908 KB
test_bAozuxujyf_btAzuxujyf.txt AC 23 ms 1040 KB
test_beAdgbAvpm_beoAvbAvpm.txt AC 25 ms 920 KB
test_cejeesaetk_cwecdetuvd.txt AC 27 ms 900 KB
test_cnrrdorw_cnrrdArw.txt AC 23 ms 932 KB
test_coaeeccedr_coaeeccedr.txt AC 23 ms 932 KB
test_cogxtrmwlv_cojxzhuyjv.txt AC 23 ms 928 KB
test_cyhn_AyhA.txt AC 24 ms 900 KB
test_dkaykjA_dkaeAjl.txt AC 22 ms 1032 KB
test_dtjwlyycmb_zveetyyqmb.txt AC 22 ms 1044 KB
test_dxjunaaqfj_dxjurackej.txt AC 24 ms 912 KB
test_eAhatnjhws_uAAAAnoAfs.txt AC 24 ms 844 KB
test_e_r.txt AC 24 ms 1056 KB
test_f_k.txt AC 26 ms 916 KB
test_fq_xv.txt AC 25 ms 904 KB
test_gAuuAzhzAf_kiuwszAzAf.txt AC 22 ms 1044 KB
test_gaAAAAAAcA_oAAloAmAAm.txt AC 24 ms 1040 KB
test_gxghqm_gxghqm.txt AC 23 ms 1036 KB
test_humnAvnlbi_humnAvnlbi.txt AC 23 ms 916 KB
test_hzlsl_ozlsl.txt AC 26 ms 904 KB
test_ifiiAAAjnr_ifiirtAjnr.txt AC 25 ms 900 KB
test_ifwmypbnsy_ifwmypbnsy.txt AC 25 ms 916 KB
test_jhxjiskyyf_uqvmsjtptm.txt AC 26 ms 892 KB
test_khinAAAwAf_khinAAAwrf.txt AC 23 ms 932 KB
test_kodtcdckd_kAdtcdckd.txt AC 24 ms 1012 KB
test_lkhxgf_xghwgf.txt AC 26 ms 924 KB
test_ltoh_lAoh.txt AC 24 ms 936 KB
test_moeooAtAAt_mAeooAtAdt.txt AC 23 ms 932 KB
test_nbAAqAnga_nlaAqAngA.txt AC 23 ms 932 KB
test_o_o.txt AC 24 ms 1052 KB
test_oderoderod_AAoderAAAd.txt AC 24 ms 928 KB
test_ok_Ak.txt AC 24 ms 928 KB
test_pAknA_pAknA.txt AC 24 ms 932 KB
test_p_A.txt AC 26 ms 1040 KB
test_ppxAslAquh_ppxAslAquh.txt AC 22 ms 932 KB
test_qcnnrt_ccnnrA.txt AC 27 ms 900 KB
test_tjAmwowdhk_AjeiwAwdhk.txt AC 26 ms 900 KB
test_uAkAs_tlxas.txt AC 27 ms 904 KB
test_u_u.txt AC 25 ms 1044 KB
test_ug_ug.txt AC 24 ms 900 KB
test_vAb_vAA.txt AC 23 ms 932 KB
test_vvgxtupvbt_vvgbtupnbp.txt AC 23 ms 932 KB
test_vvvvvvvvvv_vvvvvvvvvv.txt AC 25 ms 920 KB
test_wAAA_AAAA.txt AC 24 ms 920 KB
test_waAqrnAkka_waoqAnAAkA.txt AC 25 ms 900 KB
test_wokclAAA_wAkAqrAd.txt AC 25 ms 1044 KB
test_xkhqxlzkzs_xkhqxlzkzs.txt AC 24 ms 932 KB
test_z_z.txt AC 23 ms 916 KB
test_zctrfqAsAn_zAyrgqtsdn.txt AC 24 ms 900 KB
test_zzsxnmjzfn_zzsxnmjzfn.txt AC 23 ms 820 KB